14 Nov

Kwara State Deputy Governor, pays courtesy visit to EPO

Perm Secretary, EPO, Malam Shehu Ibrahim,  mni , Friday, 11th Nov. 2022, received on a courtesy visit, His Excellency, the Deputy Governor of Kwara State , Mr Kayode Alabi.

The Perm Secretary, Malam Shehu Ibrahim(middle), Kwara State Deputy Governor, His Excellency, Mr Kayode Alabi (Ist left) and EPO Directors during the visit

The Perm Sec , Malam Shehu Ibrahim mni and the Deputy Governor, Mr Kayode Alabi in a group photograph with EPO Directors.

Related Posts